Początek roku 1954? 55?


   
Od lewej: Romek, Tadeusz, Bogusław, Ryszard