Zjazd absolwentów  Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie, 50 - lecie, 1995 r., na krześle siedzi Józef Borkowski, nasz nauczyciel matematyki.


  © Ryszard Petrajtis