Dawny Dom Zdrojowy. Teraz biura ZOO.  © Ryszard Petrajtis