Smutek zza kraty, gereza abisyńska, (Oliwskie zoo jako jedyne w Polsce dochowało się potomstwa)  © Ryszard Petrajtis