Dni Parku Oliwskiego, 4 - 5 sierpnia  2007 r., Adam Kromer, spotkanie autorskie w Restauracji Pałacowej  © Ryszard Petrajtis