Dni Parku Oliwskiego, 4 - 5 sierpnia  2007 r., zwiedzanie Parku z Magdaleną Olszewską  © Ryszard Petrajtis