Dni Parku Oliwskiego, 4 - 5 sierpnia  2007 r., warsztaty plastyczne  © Ryszard Petrajtis