Dni Parku Oliwskiego, 4 - 5 sierpnia  2007 r., Kazimierz Nowosielski, spacer literacki. Przy grobie Franciszka Mamuszki  © Ryszard Petrajtis