Dni Parku Oliwskiego, 4 - 5 sierpnia  2007 r., Mieczysław Abramowicz, spacer literacki  © Ryszard Petrajtis