Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008, rekonstrukcja rotundy i widok zachowanej muszli koncertowej


  © Ryszard Petrajtis