Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008, widok z tarasu na niefortunne architektonicznie przejście między budynkami


  © Ryszard Petrajtis