Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008, widok z tarasu na ul. Monte Cassino


  © Ryszard Petrajtis