Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008, widok z tarasu na dawną muszę koncertową i hotel Sheraton


  © Ryszard Petrajtis