Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008, poczęstunek


  © Ryszard Petrajtis