Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008, widok domów na ul. Fischera


  © Ryszard Petrajtis