Zwiedzanie Domu Zdrojowego w Sopocie, 28.09. 2008


  © Ryszard Petrajtis