W pokoju odwiedzin szpitala na Zaspie


  © Ryszard Petrajtis