Archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, Tatry, nad Czarnym Stawem G±sienicowym, pocz±tek lat trzydziestych