Archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, Sopot, zdjęcie grupy fotografów zrzeszonych w Wojewódzkim Cechu Fotografów przy okazji ufundowania sztandaru cechowego, 1947 r.


   fot.** Kazimierz Kubik, Władysław Gaworecki, Rzemiosło ... patrz blog