Archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, Sopot, sierpień 1975 r.