Zimowy Sopot, ul. Bohaterów Monte Cassino, budowa nowego gmachu banku PKO, 10.02. 2012


  © Ryszard Petrajtis

1150 x 844 pikseli