Święto Gdańska, widok z wieżyczki Muzeum Archeologicznego, 25.05. 2008


  © Ryszard Petrajtis