Gdańsk w dniu 28 lipca 2007 r. Otwarcie Jarmarku Dominikańskiego. Fragment muru obronnego dawnego zamku krzyżackiego.  © Ryszard Petrajtis