1 Maja 2008 w Sopocie, „Święto Monciaka”, widok budowy Domu Zdrojowego z wieży Zakładu Balneologicznego


  © Ryszard Petrajtis