1 Maja 2008 w Sopocie, „Święto Monciaka”, Chińska Restauracja


  © Ryszard Petrajtis