Małkowo, widok w zachodzącym slońcu


  © Ryszard Petrajtis