Małkowo, Pałac w letniej przyrodzie


  © Ryszard Petrajtis