Małkowo, najstarsza chałupa, gliniana, z uszkodzonym tynkiem


  © Ryszard Petrajtis