Małkowo, pastwisko sąsiadującej z Pałacem Ekologicznej Farmy


  © Ryszard Petrajtis