Małkowo, budynek gospodarczy, obora (zburzona), na szczycie inicjały A:B założyciela majątku Augusta Boelcke


  © Ryszard Petrajtis