Małkowo, Pałac, na przednim planie starsza część zabudowy


  © Ryszard Petrajtis