Archiwalne zdjęcia mojej mamy, w Żegiestowie na tle Domu Zdrojowego, 1937  © Józef Petrajtis