Otwarcie Dworku Sierakowskich po rewitalizacji, siedziby Towarzystwa Przyjaciół Sopotu,  02.05. 2010


  © Ryszard Petrajtis