Po lewej za stołami studzienki. Domniemane ujęcie wody dla Oliwy.  © Ryszard Petrajtis