Parada Niepodległości w Gdyni i widoki miasta, pamiątkowe zdjęcie na Nabrzeżu Prezydenta, 11.11. 2010


  © Ryszard Petrajtis