Popołudniowy spacerek sopocki, „Sopot welcomes you”, 18.06. 2012


  © Ryszard Petrajtis