Rocznica Urodzin Emilii Pauliny, pierwsza, 03.10. 2010


  © Ryszard Petrajtis