Koncert Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego w Parku Oliwskim, przerwa z powodu deszczu, 30.06. 2012


  © Ryszard Petrajtis