Koncert Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego w Parku Oliwskim, koniec przerwy, wyszło słońce, 30.06. 2012


  © Ryszard Petrajtis