Spacerki gdańskie, Długie Pobrzeże z nowo wybudowanym hotelem Hilton, 30.09. 2010


  © Ryszard Petrajtis