Fuaje Opery Bałtyckiej w Gdańsku w dniu przedstawienia „Halki” Moniuszki, 09.03. 2010 r.

  © Ryszard Petrajtis