Oliwa, kontrasty dawnej i współczesnej zabudowy na ulicach: Karpackiej i Czyżewskiego


  © Ryszard Petrajtis