Przedstawienia „Halki” Moniuszki w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, prezentacja na zakończenie, 09.03. 2010 r.

  © Ryszard Petrajtis