Archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, Sopot, przed ówczesnym Zakładem Kąpielowo - Leczniczym, i przed szkoła na ul Polnej 16/20, ~~ 1947, 1946 r.


  © Józef Petrajtis