< Archiwalne zdjęcia z albumu rodzinnego, na sopockiej plaży, 1945 r.
>>  |||||  <<