Oliwskie, sopockie i gdyńskie spacerki, widok Sopotu, sopocka „tężnia”, solanka ze źródła św. Wojciecha, 1.05. 2009


  © Ryszard Petrajtis