Widok Politechniki Gdańskiej, sala wykładowa dawnego hapolu


  © Ryszard Petrajtis