Widok Politechniki Gdańskiej, korytarz z salami wykładowymi


  © Ryszard Petrajtis