Sopot, Stawowie, widok wspó³czesny od strony lasu


  © Ryszard Petrajtis