Sopot, Stawowie, ¼ródlisko potoku Gdynia


  © Ryszard Petrajtis